Hukuka Aykırılık Bildirimi

Teknotomy, hukuka ve kanunlara son derece saygılı olduğu gibi, kamu genelinin, iş ortaklarının ve 3. kişilerin fikri sınai hak ve özgürlüklerine de saygılı olmayı ilke olarak benimsemiş bir yapıdır.

Teknotomy, kullanıcılarının ve üyelerinin meydana getirdikleri içerikler bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da ifade edilen “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içerikler bakımından ise “içerik sağlayıcı” kapsamında hizmet vermektedir.

Teknotomy’nin üyelerinin, kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin ürettiği içeriklerin hukuka ve yasalara aykırı olup olmadığını kontrol etme sorumluluğu yoktur. Teknotomy, yasalara aykırı içeriklerle 3. kişilerin haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda “UYAR ve KALDIR” yöntemini uygular.

Teknotomy bünyesinde yayınlanan bazı içeriklerin kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal ettiği düşünce ve iddiasında olan tüzel ve gerçek kişiler, bağlantılı veya komşu hak sahipleri,

– İhlale konu olan içeriklerin URL adreslerini ve içeriğin konusunu,

– Başvuran kişi gerçek kişi ise kimliğini gösteren bir belge, tüzel kişiyse ioda kayıt belgesi, 

– Herhangi bir şekilde vekalet ile işlem yapma yetkisi kullanılıyor ise vekaletnameyi,

– Fikri ve sınai haklara dair taleplerde, söz konusu hak sahibinin o kişi olduğunu gösteren belgeyi,

– Açık isim ve açık iletişim adreslerini,

Sunmak şartıyla Teknotomy‘nin info@teknotomy.com adresine bildirim yapabilir. Bu iletişim adresine ulaşan şikâyet ve talepler yetkili kişiler tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü durumlar ihlale konu içerikler Teknotomy sisteminden süratle çıkarılır ve en kısa sürede ilgilisine bilgi verilir.

Başa dön tuşu