Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

25/09/2020

Teknotomy.com (devamında Teknotomy olarak ifade edilecek), kullanıcıların gizliliğini en iyi şekilde korumak ve sunulan teknolojik altyapıdan üst seviyede faydalanmasını sağlayabilmek maksadıyla; kişisel veri ve bilgi güvenliğini kapsamında çeşitli gizlilik ilkelerini benimser. 

Söz konusu gizlilik ilkeleri, Teknotomy internet sitesi ile diğer tüm alt internet sitelerinde veri kullanımı ve/veya toplanması hususunda uygulanmak üzere beyan edilmiş ve belirlenmiştir.

Teknotomy internet sitesini kullanmakla ve/veya ziyaret etmekle ve/veya üye olmakla değinilen bu ilkelerin tamamı Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. 

Teknotomy sayfasında bildirilen iletişim adreslerinden herhangi birisi, yapılacak geri bildirimler ışığında, “Gizlilik Politikası” bölümünde güncelleme ve düzeltme işlemlerini önceden bildirme zorunluluğu taşımadan her zaman gerçekleştirebilir. 

Teknotomy “Gizlilik Politikası” bölümünü belli zaman aralıkları ile güncelleyebilir. Kullanıcı da düzenli aralıklar ile söz konusu bölümü ziyaret ederek yapılan güncellemelerden haberdar olabilir.

Teknotomy, kullanıcıları veya ziyaretçileri tarafından www.teknotomy.com adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamda kendisine iletilen her türlü kişisel veri ve bilgileri üçüncü kişiler ile hiçbir şekilde paylaşmayacaktır. 

Teknotomy, verdiği hizmetlerin ve servislerin daha etkili kullanılabilmesi maksadıyla birçok kurum, kuruluş ve 3. parti ile çeşitli biçimlerde iş birliği yapabilir. Bu tür iş birliklerinin kapsamı içerisine; sponsorluk, reklam, veri paylaşımı, yasal diğer ticari yöntemler ve izinli pazarlama yer alabilir. 

Teknotomy, iletişim aktivitelerinde, ilgili kanunların öngördüğü biçimde pazarlama ve izinli iletişim yapacağını, kullanıcının rızası dışında iletişim yapmayacağı, kullanıcının sistemden kolay ve ücretsiz biçimde çıkabileceğini taahhüt eder.  

Teknotomy, kendisine ulaşan kişisel bilgileri ve verileri, bilgilerin toplanmasına ilişkin beyan edilen yukarıdaki maksatlar dışında üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşmayacak, hiçbir koşul altında kullanılmasına izin vermeyecek ve satışını yapmayacaktır. 

Sitedeki sistemle alakalı problemlerin tanımlanabilmesi ve Teknotomy sitesinde oluşabilecek muhtemel teknik sorunların bir an önce giderilebilmesi için, Teknotomy gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini kaydedebilir ve söz konusu kayıtları bahsedilen amaçlarla kullanabilir. Alınan IP adresleri, Teknotomy tarafından ziyaretçilerini ve kullanıcılarını genel manada tanımlamak veya kapsamlı veri toplayabilmek maksadıyla da kullanılabilir. 

Teknotomy sitesi, 5651 sayılı kanunda ifade edilen trafik verisi saklama yükümlülükleri de ayrıca saklıdır.

Teknotomy’ye kayıt olarak üye vasfının kazanılması için ya da üye olmadan çeşitli içerik ve servis faydalanabilmesi için, kullanıcıların ilgili bir takım bireysel bilgilerini (örnek olarak: ad ve soy ad, e-posta adresi, telefon numarası, vb.) formlar vasıtası ile Teknotomy’ye vermeleri gerekmektedir. Teknotomy’nin, kayıt esnasında talep edebileceği bilgileri sisteminde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bilgiler, gerektiğinde kullanıcılar ile iletişime geçmek maksadıyla da kullanılabilir. 

Teknotomy, web sitesi içerisinde başka sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. 

Anlaşmalı olduğu kurum, 3. Parti ve kuruluşların reklamlarını ve/veya çeşitli servislerine dair başvuru formlarını yayınlayabilir. 

Kullanıcıları söz konusu formlar ve reklamlar vasıtasıyla reklamı veren ya da anlaşmalı 3. tarafların web sitesine yönlendirebilir. 

Teknotomy, bu bağlantı aracılığı ile erişilen diğer web sitelerinin gizlilik politikalarına veya içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk taşımaz.

Teknotomy, aşağıda belirtilen hallerde söz konusu gizlilik politikası hükümlerinin dışına çıkarak kullanıcıların bilgileri üçüncü taraflara açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  • Yetkili makamlar tarafından yürürlüğe konulan kanun, yönetmelik vb.nin getirdiği zorunluluklara uyulması gerektiği haller,
  • Teknotomy’nin kullanıcılarıyla arasındaki protokolün gereklerinin uygulanması ile ilgili hallerde,
  • Yetkili makamlar tarafından kanunlara uygun olarak icra edilen araştırma veya soruşturma kapsamında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda,
  • Kullanıcıların haklarını koruma amacıyla bilgi verilmesinin lüzumlu olduğu hallerde.

Teknotomy, işbu gizlilik politikasında yer alan hükümleri gerekli gördüğü anlarda Teknotomy web sitesinde yer alan ilgili sayfalarda yayınlamak koşuluyla değiştirebilir. Teknotomy’nin güncellediği gizlilik politikası hükümleri, ilgili web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Başa dön tuşu